®  บริการรถบรรทุกและเครื่องจักรก่อสร้าง

 


     
    บริการรถบรรทุก10ล้อ   รถบรรทุกยาว
   
บริการรถบรรทุก10ล้อยาว หรือ 10ล้อลานบิน 

พื้นที่วางของ กว้าง 2.4 ยาว 7 เมตร
พื้นที่วางของ กว้าง 2.4 ยาว 8 เมตร
พื้นที่วางของ กว้าง 2.4 ยาว 9 เมตร
น้ำหนักบรรทุก 12 - 14 ตัน

-ใช้งานบรรทุกเหล็กเส้นความยาวไม่เกิน 10 เมตร
-ใช้งานบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ ตู้ออฟฟิต ความยาวไม่เกิน 10 เมตร
-ใช้งานบรรทุกขนย้ายเครื่องจักร
-ใช้งานบรรทุกขนย้ายเรือโป๊ะ
-ใช้งานบรรทุกขนส่งสินค้าเป็นพาเลท โดยสามารถวางพาเลทได้มากกว่ารถทั่วไป
-ใช้งานบรรทุกแบบเหล็ก  ฟอร์มเวิร์ค  แบบหล่อคอนกรีต
-ใช้งานบรรทุกทาวเวอร์เครน
-ใช้งานขนย้ายภายใน  รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 25 ตัน


095-890-7666 (สุทธิชัย) Line :WWY1963 

095-890-7666 (สุทธิชัย) Line :WWY1963 

095-890-7666 (สุทธิชัย) Line :WWY1963 
 
บริการรถบรรทุก10ล้อยาวกระบะ 8-9 เมตร
บริการรถบรรทุก10ล้อยาว กระบะ 8-9เมตร
บริการรถบรรทุก10ล้อยาว กระบะ 8-9เมตร
บริการรถบรรทุก10ล้อยาว กระบะ 8-9เมตร
บริการรถบรรทุก10ล้อยาว กระบะ 8-9เมตร
บริการรถบรรทุก10ล้อยาว กระบะ 8-9เมตร
บริการรถบรรทุก10ล้อยาว กระบะ 8-9เมตร
บริการรถบรรทุก10ล้อยาว กระบะ 8-9เมตร (เหล็กเส้น10เมตร)
   
     
     


 
     
 
Copyright 2015 @ 1963 TRANSPORT
เลขที่ 140 ซอยพระรามที่ 2(49) ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 02-896-5042 E-mail : info@1963transport.com