®  สมัครงาน
 
แบบฟอร์มสมัครงาน
 
ตำแหน่งงานที่สมัคร :
เงินเดือนที่ต้องการ : บาท
   
ข้อมูลส่วนตัว
 
ชื่อ - สกุล :
แนบรูปถ่าย :
  *** เลือกรูปขนาด 200x120 px.
วัน / เดือน / ปี เกิด: (ex. 00/00/0000)
   
ที่อยู่ :
จังหวัด :
เบอร์โทร (บ้าน):
เบอรมือถือ :
อีเมล์ :
   
ประวัติการศึกษา
การศึกษาสุด :
จบจากสถาบัน :
คณะ / สาขา :
เกรดเฉลี่ย :
   
   
ประวัติการทำงาน
 
บริษัทล่าสุด :
เงินเดือน : บาท
วัน / เดือน / ปี เริ่มงาน: (ex. 00/00/0000)
วัน / เดือน / ปี ออกงาน : (ex. 00/00/0000)
ตำแหน่ง :
รายละเอียดงาน :
บุคคลอ้างอิง :
   
ยืนยันข้อมูลการสมัคร
วันที่สามารถเริ่มงานได้: (ex. 00/00/0000)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
 


 


 
     
 
Copyright 2015 @ 1963 TRANSPORT
เลขที่ 140 ซอยพระรามที่ 2(49) ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 02-896-5042 E-mail : [email protected]